Để hình môi trường cho cả hai chuyên nghiệp và giải trí , các hội trường cờ hoạt động cờ vua phần mềm trong các hình thức khác nhau được nghiêm cấm cờ phụ trợ , nhằm để bảo vệ lợi ích của các phần lớn rộng lớn của các cầu thủ , và xin lỗi các tình yêu của phần mềm cờ vua , mềm cờ vua thông qua hệ thống xác định
  về Apollo Tướng khóa học miễn phí Hướng dẫn chơi cờ Trợ giúp Mô tả game quê hương thỏ  
 
Untitled Document

行動版由此QRCode進入
目前本行動版支援的瀏覽器如下:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Internal Explorer >= 10

新阿波羅遊戲網v4.0(Flash版)

Chrome亂碼問題解決方法:
1.於網址列輸入網址"chrome://flags"
2.啟用 DirectWrite
3.重啟Chrome

Tới trang Facebook fan hâm mộ
2020/10/15 由於Chrome將於2021年後,不再支持Flash。
目前本人也無力升級成新版,所以本站將於2020年12月31日停止營運,感謝大家的支持。
2017/04/27 進桌速度慢的問題已經修正,造成不便敬請見諒
如果情況仍未改善,請嘗試清除瀏覽器快取

謝謝大家
2016/10/15 無法寄出開通信函的問題已經解決
2015/12/13 12/13象棋課程停課一次
2015/12/06 12/06象棋課程停課一次
2015/11/29 課程記錄
日期:2015年11月29 晚上8點~9點
老師:謝大明老師
名局欣賞與殺著大全之十一-------------「車双馬類」
https://youtu.be/Wc7W5cWo6v4
2015/11/22 11/22象棋課程停課一次
2015/11/08 11/8象棋課程停課一次
2015/11/01 11/1象棋課程停課一次
2015/10/18 本週象棋課程停課一週
Hôm nay, mạnh nhất ( Chess)
Xếp hạng Tướng Kỳ Thủ Qili Victory tiêu cực Chiến thắng
1 明正 三段 6620 3701 2678 50.9%
2 悟棋 三段 2902 1464 793 56.3%
3 三段 14309 12832 2514 48.3%
4 小爛棋 二段 3811 2101 565 58.8%
5 《楊連長》 二段 6079 6776 1326 42.9%
6 算命仙 二段 2073 2652 239 41.8%
7 最後第一名 二段 2838 1993 795 50.4%
8 穩紮穩打 二段 15951 16007 2732 46.0%
9 求穩 二段 4259 3016 499 54.8%
10 老鼠3號 二段 2570 1248 547 58.9%
Hôm nay phổ biến trò chơi cờ vua ( Chess )
Xếp hạng trên bên lối thoát Cục tên Kết quả phổ biến
1 林斗斗
1級
賭神
2級
順炮局 黑勝 2
2 棋界皇者
二段
water3321
二段
過宮炮局 紅勝 2
3 ben1680
2級
55678
2級
中炮局 紅勝 3
4 en
1級
123愛睡
1級
順炮局 紅勝 2
5 悟棋
三段
gukeng
初段
過宮炮局 黑勝 4
6 小雪子
初段
water3321
二段
飛相局 黑勝 4
7 棋界皇者
二段
含慢
1級
過宮炮局 黑勝 2
8 ben1680
2級
55678
2級
中炮局 和局 3
9 老狗
初段
棋癡一族
初段
飛相局 黑勝 2
10 shrimp
1級
最後第一名
二段
對兵局 紅勝 3
象棋演播室 XQStudio 1.62繁體中文版 點此下載
 
 
 
新阿波羅版權所有©2010 Napollo All Rights